Ο ΠΑΝΟΡΜΟΣ αποτελεί τόσο για το Διοικητικό Συμβούλιο όσο και για τους Εταίρους το επαγγελματικό μας «σπίτι» και όλοι προσβλέπουμε στη συνεχή ενδυνάμωση και επέκτασή του. Κοινός μας στόχος είναι να μεγαλώσει ακόμα περισσότερο η ασφαλιστική μας «οικογένεια» προσελκύοντας νέα μέλη και σε αυτήν την προσπάθεια ζητάμε τη συμβολή σου. Θα θέλαμε να ακούσουμε τις …

Θέλουμε να ακούσουμε τις ιδέες σου! Read More »