"ΠΑΝΟΡΜΟΣ"

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ

01

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ

Η ίδρυση του Συνεργατικού Δικτύου με την ονομασία Ασφαλιστικού Συνεταιρισμού “PANORMOS”- “ΠΑΝΟΡΜΟΣ”βασίζεται στην καινοτόμα ιδέα (Εμπορική Συνεργασία) μέσω  Σύμπραξης και Αλληλεξάρτησης, Ανεξάρτητων, Ανταγωνιστών, Ασφαλιστικών & Αντασφαλιστικών Διαμεσολαβητών κάθε βαθμίδας (Νομικών ή Φυσικών Προσώπων).

Ο “ΠΑΝΟΡΜΟΣ” είναι ο ορισμός του cluster, δηλαδή της συνένωσης κυρίως μικρομεσαίων επιχειρήσεων ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΛΕΣ ΙΣΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ και έχοντας συγκεράσει αντιθέσεις και διαφορές, θα συμβάλλουν ώστε να οδηγήσουν την ασφαλιστική διαμεσολάβηση σε μια  δυναμική ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ.

02

Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΟΡΜΟΥ

Πενήντα δύο (52) επιχειρήσεις ασφαλιστικής διαμεσολάβησης – μέλη του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών – όλων των ιδιοτήτων, σχηματοποιήσαμε την πρωτοβουλία δικτύωσης μας, ιδρύοντας έναν συνεταιρισμό ανταγωνιστικών επιχειρήσεων, με τη νομική μορφή Αστικού Συνεταιρισμού Περιορισμένης Ευθύνης και την επωνυμία «ΠΑΝΟΡΜΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε.».

Επιχειρήσεις – Μέλη του ΠΑΝΟΡΜΟΥ, μπορούν να είναι όλες οι ιδιότητες της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης:

  • Ασφαλιστικοί Πράκτορες
  • Συντονιστές Ασφαλιστικών Πρακτόρων
  • Μεσίτες Ασφαλίσεων
Scroll to Top