Σκηνή 1η 1ο Ραντεβού με υποψήφιο Πελάτη, νέο και πανευτυχή πατέρα με <<καθαρή>> άποψη, θέληση και θέση… Υπ. Πελάτης : Θέλω ένα <<Πολύ καλό νοσοκομειακό πρόγραμμα>> για το βλαστάρι μου… Ασφαλιστής : Να θέσω κάποιες ερωτήσεις πρώτα; Υπ. Πελάτης : Όπως; (αρκετά παραξενεμένος) Ασφαλιστής : Σκέφτομαι, πως θα μεγαλώσει το παιδί, που εξαρτάται απόλυτα …

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Ζωής. Πόση προσφέρει η ασφαλιστική αγορά; Read More »