Είμαστε έτοιμοι να καταθέσουμε χρήματα που αφορούν σε υπερπρομήθειες, αλλά και μπόνους της Generali. Βασική προϋπόθεση για να πληρωθείς πριν το Πάσχα, είναι να εκδώσεις μέχρι τη Μεγάλη Τρίτη, 11 Απριλίου, Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών αντίστοιχου ποσού, όπως προβλέπει η κείμενη νομοθεσία. Μη διστάσεις να επικοινωνήσεις μαζί μας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.