Σε προσκαλούμε σε μια ενημερωτική διά ζώσης συνάντηση με σκοπό τη γνωριμία με τα στελέχη και τα προϊόντα της Συνεταιριστικής Ασφαλιστικής. Η Συνεταιριστική(Syndea) αποτελεί την 11η ασφαλιστική εταιρεία με την οποία ο ΠΑΝΟΡΜΟΣ απευθείας συνεργάζεται, διευρύνοντας το ήδη ισχυρό μας δίκτυο, που περιλαμβάνει τις: AIG, ALLIANZ, ARAG, ERGO, ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, GENERALI, ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ, INTERASCO και INTERLIFE Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί …

Πρόσκληση σε διά ζώσης συνάντηση με Συνεταιριστική Read More »