Το 2022 αποτελεί χρονιά ορόσημο για το Συνεργατικό μας Σχήμα, για δύο λόγους∙ πρώτον διότι γιορτάσαμε τα επτά χρόνια από την ίδρυση και κυρίως διότι με τη τρίτη συνεχόμενη κερδοφόρα χρήση, περάσαμε σε θετική καθαρή θέση καλύπτοντας το σύνολο της συσσωρευμένης ζημιάς των πρώτων ετών. Για να επιτευχθεί αυτό, χρειάσθηκε να αυξηθούν τα έσοδα μέσω …

Μήνυμα του Προέδρου Κλήμη Δημαρχιάδη Read More »