Ο Πάνορμος, όπως σ’ έχουμε ενημερώσει, συνεργάζεται με τη δικηγόρο κα. Τιντζογλίδου, με σκοπό να λάβει συμβουλευτικές υπηρεσίες για τη συμμόρφωσή του, αλλά και των επιχειρήσεων των Συνεταίρων, στις απαιτήσεις που ορίζει ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων – GDPR και ο Εφαρμοστικός Νόμος 4624/2019. Το δικηγορικό γραφείο ακολουθώντας βέλτιστες πρακτικές και διεθνή πρότυπα μας …

GDPR- Έγγραφα & διαδικασίες για πλήρη συμμόρφωση Read More »