"ΠΑΝΟΡΜΟΣ"

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

01

Ι∆ΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Στο Καταστατικό Ίδρυσης του “ΠΑΝΟΡΜΟΥ” συνυπέγραψαν 32 επιχειρήσεις, φυσικά και νομικά πρόσωπα, της Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης.

02

ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

Ο “ΠΑΝΟΡΜΟΣ” από ιδρύσεως του, για να εξασφαλίσει την ισοτιμία μεταξύ των επιχειρήσεων που τον απαρτίζουν, επέλεξε την νομική μορφή με τον διακριτικό τίτλο:
ΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ και λειτουργεί βάσει της Συνεταιριστικής Νομοθεσίας.

03

ΤΑ ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ "ΠΑΝΟΡΜΟΣ":

 • 18 Ατομικές επιχειρήσεις
 • 5 OE / EE
 • 4 EΠΕ / ΙΚΕ
 • 5 ΑΕ

04

Κύκλος Εργασιών:

 • Ελάχιστο: 29.168€
 • Μέσος Όρος: 933.941€
 • Μέγιστο: 6.500.000€

05

Αριθμός Εργαζομένων

 • Ελάχιστο : 1
 • Μέσος Όρος 4
 • Μέγιστο : 29

06

Ηλικίες συμμετεχόντων:

 • Ελάχιστο 31
 • Μέσος Όρος 48
 • Μέγιστο 67

07

Φύλο :

 • Γυναίκες: 11
 • Άνδρες 21
Scroll to Top