Search
Close this search box.

αρθρο-κλημησ-δημαρχιαδησ

Τα τελευταία χρόνια δραστηριοποιούμεθα σ’ ένα αρκετά δύσκολο περιβάλλον με κύριο χαρακτηριστικό του την αστάθεια. Η αστάθεια είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις ιδιωτικές επιχειρήσεις, γι’ αυτό και πολλές εταιρείες δυσκολεύονται να λάβουν στρατηγικές αποφάσεις για το μέλλον, ενώ άλλες αποχωρούν εντελώς από τη χώρα αναζητώντας ένα υγιές και σταθερό περιβάλλον για να αναπτύξουν τη δραστηριότητά τους.

Όσες μένουν καταφεύγουν σε δοκιμασμένες στρατηγικές αποφεύγοντας να αναλάβουν ρίσκο, με αποτέλεσμα άρση της ανάπτυξης και προσπάθεια διατήρησης της όποιας θέσης κατέχουν στην αγορά ή τήρηση στάσης αναμονής μέχρι να έρθουν θετικές αλλαγές.

Μικρογραφία της κοινωνίας, αποτελεί και η ασφαλιστική μας αγορά, η οποία αλλάζει δραστικά φέρνοντας τομές και αναζητώντας λύσεις σε πολλά θέματα, όπως το επικουρικό,  η Ασπίδα, τα ιατρικά-κλινικά πρωτόκολλα, ο φιλικός διακανονισμός και ειδικότερα στην ασφαλιστική διαμεσολάβηση, όπως οι οδηγίες IDD και GDPR, το μητρώο ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, τα εναλλακτικά δίκτυα, κα

Μέσα σε αυτό το κλίμα, όλοι εμείς, δημιουργήσαμε την επιχείρηση Πάνορμος, που αποτελεί μία άκρως πρωτοποριακή και καινοτόμα κίνηση με βασικό της στόχο την επίτευξη μίας οριακής βιωσιμότητας κατά τα πρώτα χρόνια λειτουργίας της και ανάπτυξης/κερδοφορίας τα επόμενα, όπως έχουν αποτυπωθεί στη ΜΕΛΕΤΗ MARKETING PLAN και στη ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ.

Στο ΣΧΕΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ(ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ) έχουμε ορίσει μέσο-μακροπρόθεσμα το στοχοθετούμενο κοινό, που είναι οι ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ προβάλλοντας την αξιοπιστία και εγκυρότητα των συνεταίρων, οι ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ προβάλλοντας τα οφέλη λειτουργίας μαζί μας και βέβαια οι ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ μας ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ προβάλλοντας τη προστιθέμενη αξία των υπηρεσιών που θα τους προσφέρει το cluster εάν γίνουν εταίροι.

Ο Πάνορμος σίγουρα χρειάζεται μία οργανωτική δομή σύγχρονης επιχείρησης, όπου τα μοντέλα και οι τρόποι management για να επιτευχθεί αυτό είναι πολλοί και διαφορετικοί μεταξύ τους, σίγουρα χρειάζεται επένδυση σε ανθρώπινους πόρους, οι οποίοι θα βρεθούν εκ των έσω της επιχείρησης ή από την ελεύθερη αγορά.

Το δεύτερο σημείο είναι η καλλιέργεια του κοινού οράματος, το οποίο θα βρεθεί οριοθετώντας  πρώτα τους κοινούς στόχους μεταξύ μας, τα κοινά στοιχεία για τα οποία είμαστε υπερήφανοι και βέβαια τα οφέλη που προσδοκούμε, ως εταίροι από το cluster.

Χρειάζεται προσωπική προσπάθεια όλων, σε  όλα τα επίπεδα, ώστε να επιτύχει ο μοναδικός για τα ελληνικά ασφαλιστικά δεδομένα, συνεργατικός μας σχηματισμός, που ακόμα δεν έχει αντίστοιχο ανταγωνιστή.

Σημαντικός παράγοντας το τεχνολογικό περιβάλλον ̇ η τεχνολογία έχει προσφέρει στο παρελθόν και θα προσφέρει στο μέλλον ακόμα περισσότερες αξιόπιστες, πρωτοποριακές, σύγχρονες, οικονομικές, πολύπλευρες και κυρίως αποτελεσματικές λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις.

Τα πληροφοριακά συστήματα που αναπτύσσονται για την καλύτερη οργάνωση των επιχειρήσεων, όταν χρησιμοποιηθούν σωστά και σε συνδυασμό με κατάλληλες στρατηγικές μπορούν να προσφέρουν εξαιρετικά αποτελέσματα.

Τέλος, ο Πάνορμος ενισχύει τον παραδοσιακό Ασφαλιστικό Διαμεσολαβητή, που δυστυχώς ο ρόλος του δείχνει να παραγκωνίζεται από τις ασφαλιστικές εταιρείες.

Βιώνουμε μία εποχή σημαντικών εξελίξεων στην ασφαλιστική αγορά, η ισορροπία θα επέλθει σταδιακά, η αγορά παλαντζάρει αυτή τη στιγμή, όμως μόλις οι συνθήκες (πολιτικές, οικονομικές, κοινωνικές) το επιτρέψουν, κάπου θα κάτσει η μπίλια και τότε θα πρέπει να έχει βρει τον Πάνορμο έτοιμο για τις προκλήσεις του μέλλοντος.

Η επιτυχία του Πανόρμου, θα έρθει μέσα από την επιτυχία του κάθε εταίρου χωριστά, είμαστε όλοι από την ίδια μεριά , στο ίδιο καράβι και δεν πρέπει να επιτρέψουμε ρήγματα και τρύπες.

Πρέπει να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη κι άλλων συναδέλφων και να δούμε μακριά. Η βιώσιμη και κερδοφόρα ανάπτυξη των εταίρων, η οργανική ανάπτυξη του Πανόρμου και η άριστη ποιότητα υπηρεσιών αποτελούν το τρίπτυχό μας.

Ενωμένοι & Συνειδητοποιημένοι μπορούμε να πετύχουμε!!!

Κοινοποιήστε στα παρακάτω:

Newsletter

Κάντε την εγγραφή σας στο Newsletter νέα του συνεταιρισμού.
Scroll to Top