Στην περιοχή της Δωδώνης από όπου κατάγομαι, τη δεκαετία του 50 60 αλλά &70, το όργωμα, το σβάρνισμα (φρεζάρισμα), το αλώνισμα και όλες τις γεωργικές εργασίες, τις κάναμε με τα μουλάρια, τα άλογα και ορισμένοι με τα βόδια, αφού η περιοχή βρισκόταν στην εποχή του αρότρου και της χειρολαβής. Άνθρωποι και ζώα κάναμε μεγάλο αγώνα …

Λάμπρου: «…Ού φιμώσεις βούν αλοώντα…» Read More »