Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «EWEUROPE», που συμμετέχει δυναμικά  ο Συνεταιρισμός Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών “Πάνορμος”, οι εταίροι του είχαν τη δυνατότητα την Δευτέρα 6 Μαϊου …